Executive Committee

shri makrand vasantrao pandharipande

Chairman

shri vinay suresh bagale

Vice President

Shri  Vishwas Bakshi

Vice president

shri jayant madhukar ranade

Treasure

Shri  Nagesh Bhaiyyaji Kanage

Secretary

Shri  Gajanan Ranade

Join Secretary

Smt.  Minakshi Thombre

Joint Secretary

Smt.  Anita Shirpurkar

Member

shri dhananjay balwant bapat

Member

Shri  Prasad Barve

Members

shri prashant kamlakar vyas

Member

shri sahish gopal padhye

Member

shri srikanth vasantrao kamavisdar

Member

shri mangesh madhukar tole

Member

shri atul arun moharir

Accepted Member

Shri Virath Gopal Wadegaonkar

Accepted Member

Shri Mahesh Harishchandra Tembhere

Employee representative